Галерия

Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да се бият.

Ако децата растат в страх, те се научават да се тревожат.

Ако към децата изпитвате съжаление, те се научават да се самосъжаляват.

Ако към децата се отнасяте с присмех, те се научават да се срамуват.

Ако децата се измъчват от ревност, те  научават какво е завист.

Ако децата живеят с чувство за срам, те се научават да се чувстват виновни.

Ако проявавате към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи.

Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени.

Ако децата получават похвала, те  научават какво е благодарност.

Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си.

Ако се отнасяте с децата си с благосклонност, те се научават да търсят любовта в света.

Ако децата получават признание, те се научават да следват целите си.

Ако обграждате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри.

Ако децата живеят сред честност и почтеност, те се научават какво е истина и справедливост.

Ако децата живеят в сигурност, те се научават да вярват в себе си и в хората.

Ако децата опознаят приятелството, те научават че светът е хубаво място за живеене.

Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармонията на духа.

Как живеят вашите деца?

В слънце и дъжд дори, децата обучавани по Монтесори метода имат непрекъснат контакт с природата, като се учат не само да й се наслаждават, но и да полагат системни грижи за нейното добруване.

Кратко (с малко думи), сбито, просто, обективно (доколкото е възможно учителят да не го изкривява с личната си гледна точка),с най-простите възможни думи, с практически обяснения (с пример от реалния живот да кажем, които са практически полезни). Учителят да отговаря на всеки въпрос.

Кратко (с малко думи), сбито, просто, обективно (доколкото е възможно учителят да не го изкривява с личната си гледна точка),с най-простите възможни думи, с практически обяснения (с пример от реалния живот да кажем, които са практически полезни). Учителят да отговаря на всеки въпрос. Ако детето не разбира, учителят да не настоява да обяснява отново или пък да кара детето да чувства, че е сгрешило като не е разбрало урока. Просто да му предаде същия урок някой от следващите дни. Пример: Урок за цветовете: “Погледни това” -подава се съответния предмет от комплекта. ”Това е червено.” “Това е синьо.” “Дай ми червеното” “Дай ми синьото”. Ако детето сбърка, да му се усмихнем, да го погалим и да отминем.;)