Чувствителни етапи в детското развитие

Базисни принципи и чувствителни периоди на обучение и възпитание по метода на Монтесори

Абсорбиращ ум

В книгата си „Абсорбиращ ум“ (The Absorbent Mind) Мария Монтесори насочва вниманието върху това, че „детето носи огромна сила и тази непозната сила го направлява по пътя към светлото му бъдеще“. Ето защо, както казва тя, то „е строителят на човека“, на своята индивидуалност и потенциал. „…Детето само абсорбира знания и след това само се учи … Ние, учителите, можем само да му помагаме, както слугите помагат на своя господар.“ Децата придобиват знания и умения не чрез слушане на думи и уроци, а чрез самостоятелно опознаване на заобикалящата среда. Задачата на родителите и учителите е не да наставляват, говорят, а да създадат мотивиращи условия на детето то само да бъде любопитно и да желае да се обучава – „помогни ми да се науча сам“ е мотото на философията на Монтесори.

Според Мария Монтесори в първите 6 години от живота си децата се водят от своя „АБСОРБИРАЩ УМ„. Първите три години тя нарича години на НЕОСЪЗНАТО УЧЕНЕ, а вторите – на ОСЪЗНАТО УЧЕНЕ.

Чувствителни етапи за учене

След множество продължителни наблюдения Монтесори установява, че децата преминават през определени етапи в своето развитие. Тези етапи тя нарича „чувствителни етапи“ – в тях децата започват да стават по-заинтересовани и любопитни като така абсорбират информация от конкретни сфери на заобикалящата ги среда. Както уточнява Тим Селдин, този процес трябва да бъде добре разбиран, тъй като всеки етап представя възможност, от която, ако успеем да се възползваме, ще окаже голямо влияние върху развитието на нашите деца. Когато можем да различаваме чувствителните периоди, през които децата ни минават, ще можем да сме по-ефективни в подкрепянето и насочването на тяхното учене и развитие

Всеки чувствителен период е специфичен момент, в който малките деца се фокусират целенасочено върху конкретни елементи от заобикалящия ги свят. Това е време на непрекъснато опознаване, ден след ден без това да ги уморява или отегчава. Започването и приключването на всеки период са специфични и строго индивидуални при всяко дете, така че ние, родителите, трябва да наблюдаваме внимателно и да отговаряме в съответствие на нуждите на нашето дете. Тим Селдин съветва да „помним, че това, което децата ни научат в тези първи етапи на тяхното развитие, е основата, която влияе върху всичко последващо, което ще се изгражда в тях“.

През всеки чувствителен етап децата могат да учат нови неща, да придобиват нови умения или да развиват нови за тях умствени способности безболезнено и почти непрекъснато. Но тези етапи отминават.  Така, ако децата не бъдат насочени и стимулирани да абсорбират информацията около тях по правилния начин и в правилния етап, възможността да усвоят конкретното знание или умение ще отминат. Всичко това ще може да се научи отново, и на по-късен етап, но ще отнема повече време и усилия.

Познаването на спецификата на всеки от етапите и ориентировъчното време на тяхното настъпване е от особено значение за правилните насоки, които родителят може да даде на своето малко и опознаващо света дете.

Няма ясни и строго разграничими граници между всеки отделен период за учене. Някои от тях започват и приключват в съответствие с индивидуалното развитие на всяко дете, повечето се препокриват. Като извод родителят следва да наблюдава непрекъснато своето дете и да се води по него. Както казва Мария Монтесори трябва да напътстваме и подпомагаме децата си „както слугите обслужват своя господар“. Самата тя споделя, че през чувствителните периоди „детето се учи само да се приспособява“. От една страна детето опознава себе си, своето тяло и се учи да живее в него, от друга страна то опознава всичко, което го заобикаля, и се учи да живее в този външен за него Свят.

Чувствителен период за движение (от раждането на детето до навършване на 4,5 години

Периодът може да се раздели на няколко етапа.

 

– от раждането до навършване на 2,5 години – през този период неориентираните движения на бебето започват да стават все по-координирани и контролирани от него самото и то започва да докосва, да се обръща, да балансира тялото си, да пълзи и да ходи.

Това е време на развитие на двигателната и фината моторика . През този период ние, родителите, следва да създаваме възможности за малкото ни дете да пълзи, да се изправя, да го окуражаваме да върви първоначално с наша помощ, а след това и само. Следва да му даваме играчки, други предмети от ежедневието ни, които да може да докосва, да тупа, да подхвърля, да обръща и дори да вмъква едно в друго и да го насърчаваме да извършва и повтаря многократно разнообразието от подобни действия.

 

– от 2,5 години до навършване на 4,5 години – период на усъвършенстване на движенията, период, в който детето започва да използва координирано и двете си ръце за фини действия като хващане на малки предмети и съзнателното им поставяне на конкретни места.

Двигателната моторика през този период може да се координира чрез ходене, бягане, пазене на равновесие докато детето носи чаша с вода. През този период активните и чести разходки в парка, сред природата насърчават развитието на детето.

 

Чувствителен период за усвояване на език (от раждането до навършване на 6 години)

Започвайки с гукане и издаване на отделни звуци, бебето развива говорните си умения от изговаряне на отделни срички през думи, фрази и формиране на цели изречения. Периодът обхваща, както усвояване на говора, така и умението за писане и четене. Това е чувствителен етап за детето да усвои и втори, чужд език, лесно и бързо, без излишни усилия.

 

– Говорни умения – чувствителният период за научаване на едно дете да говори е от раждането до навършване на 2,5 – 3 години

 

През този период ние като родители, много често и без някой да ни напътства, започваме да подпомагаме развитието на своето дете като му говорим правилно, с правилно изговаряне на всяка дума и звук, да му четем книжки. Това е време, в което следва да го насърчаваме да споделя от какво има нужда, да разказва как е прекарало деня си, да пресъздава с думи случка или приказка.

 

– Умение за писане – чувствителният етап е от 3,5 до 4,5 години

 

В този етап можем да започнем като насърчаваме по интересен начин за детето ни ученето на буквите от азбуката.

 

– Умение за четене – чувствителният период е от 4,5 до 5,5 години

 

Той е като следствие от научаване на детето да пише. През този етап е от значение детето да бъде насърчавано да чете сумарно по около 20 минути всеки ден, дори това да стане на няколко пъти по 5 – 10 минути.

 

Чувствителен период за развитие на възприятията (от 2 до навършване на 6 години)

Това е период, в който детето ни натрупва опит в разпознаване и свикване с различни възприятия – вкус, аромат, мирис, допир, звук.

 

Чувствителен период за възприемане на малки обекти (от 1 до навършване на 4 години)

През този период детето обожава заниманията с малки обекти и фини детайли, тъй като в тази възраст координацията на движенията на ръцете и очите става все по-прецизна.

 

Чувствителен период за развитие на отношението на учтивост и загриженост (от 2 до навършване на 6 години)

 

През този период децата обожават да имитират поведение на учтивост и загриженост като вниманието върху този период се вгражда след това в поведението на порастналия възрастен.

 

Чувствителен период за четене (от 3 до навършване на 5 години)

 

Децата проявяват спонтанен интерес към символите и звуковете, които тези символи пресъздават – много скоро те започват и да произнасят и думи, разчитайки същите тези символи.

 

Чувствителен период за писане (от 3 до навършване на 4 години)

 

М. Монтесори открила, че писането последва четенето и започва с опити да се пресъздадат букви и цифри с молив и хартия.

 

Чувствителен период за развитие на чувството за ред и подреденост (от 2 до навършване на 4 години)

 

Всяко нещо следва да има своето място. Този етап се характеризира със страстната любов на детето към подреденост и желание за последователност и повторение на отделни дейности.

 

Чувствителен период за музика (от 2 до навършване на 6 години)

 

Ако музиката е част от ежедневието на детето, то ще започне да проявява неподправен интерес, развивайки усета си към ритъма и музиката.

 

Чувствителен период за развитие на отношението към личната хигиена (от 18 – месечна възраст до навършване на 3 години)

 

С развиване на нервната система детето се научава да контролира своите нужди и да поддържа личната си хигиена самостоятелно.

 

Чувствителен период за пространствена ориентация (от 4 до навършване на 6 години)

 

Това е период, в който детето развива своите възприятия за пространството и за пространствените взаимовръзки. Усвоявайки всичко около себе си, например, започва да нарежда лесно сложни пъзели в играта си.

 

Чувствителен период за математика (от 4 до навършване на 6 години)

 

М. Монтесори е открила, че във всичко, което ни заобикаля, има възможности с които  да съсредоточим вниманието на децата към математиката именно в този период на чувствителност към числата и броенето.

 

Превод – Мариана Митева;

Източник – Как да отгледаме очарователно дете – Методът Монтесори, автор -Тим Селдин;

Всички права принадлежат на автора на статията,преводът на български цели повече хора да се запознаят с прилагане на методите във философията на Мария Монтесори у дома. За повече информация можете да закупите книгата на Тим Селдин