Дневен режим

ОСНОВНИ МОМЕНТИ В МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАТА

  1. Учителят: търпелив, спокоен и подготвен за ежедневната си преподавателска дейност. Работата на педагога Монтесори напомня Пътя на Буда, пътя на непривързаността към плодовете на своя труд. Педагогът трябва да бъде много търпелив. Мария Монтесори казва, че има две неща, които сме длъжни да преодолеем – това е гордостта и раздразнениeто. Макар че, може да си мислим, че ние ги нямаме. Tрябва да станем като учения и свещеника. Свещеникът изцяло е заменил гнева си с търпението. Няма значение по какъв начин детето или родителят ни проверяват. Ние трябва да останем спокойни. Трябва да съхраним в себе си баланса. И трябва винаги да отговаряме с добрина…
  1. Свобода на детето

Според Монтесори детето трябва да е свободно в действията и думите си до степен да не пречи на другите, както и да не вреди на самото себе си. То трябва да бъде много внимателно наблюдавано от преподавателя във всяко негово действие или изказване, така че той да не го прекъсва грубо, да го оставя само да изгражда увереност в себе си, откривайки света с любопитство. В това се изразява уважението към неговата личност.

Преподавателят трябва да се намесва, когато детето е грубо или вреди на себе си и на другите и да обяснява, че онова, което прави, не е хубаво. Монтесори смята, че само по този начин детето ще се научи да бъде спокойно и естествено дисциплинирано, а не чрез налагане на правила. Тя напълно отрича системата на похвали и наказания като неестествена. Ролята на учителя в целия този процес е пасивна, на наблюдател, който съпровожда детето и дава насоки, не се намесва. Той помага на детето да се справи само, не върши неговата “работа”, тоест проявява доверие, че детето ще се справи само със задачите и отговорностите си и ще вземе необходимите решения. Децата трябва да бъдат приемани такива, каквито са, с индивидуалния им потенциал и ритъм. Целта на метода е да развие в детето независимост, самооценка и увереност, като го насърчава да учи според собствения си естествен ритъм. Така децата се учат да не се страхуват да правят грешки и да опитват отново. Учителят има за задача на първо място да подхранва и асистира интереса на детето, да наблюдава, окуражава, насочва действията му, а не да се намесва, установява и ограничава.

  1. Ежедневна учебна дейност:

Детето работи най-вече самостоятелно, като само избира групата материали, с които да се занимава. Учителят му показва как да ги използва. Материалите са специално създадени от Монтесори според нейното учение за “обучение на сетивата”. Това са често предмети от реалния живот. Както и в много други модерни педагогики, тук се набляга на процеса “учене чрез правене”. Ръцете са тясно свързани с развитието на мозъка, затова децата се стимулират да докосват форми и букви, за които учат, а не просто да гледат учител или ТВ екран, който да им разказва за тези неща. Така те успяват да добият реална, конкретна и триизмерна представа дори и за по-абстрактни понятия. Тук основното взаимодействие е дете – “материали”, а не учител – деца. Има един задължителен два- тричасов работен период всеки ден, в който детето работи само и никой не прекъсва неговата концентрация. Първоначално учителят показва на детето как точно се използва даден комплект от материали, който то само си е избрало. След това детето може да го вземе, да го постави на постелка и да го използва, както му е показано. Когато реши, че е приключило “работата” си с избрания материал, то го връща на мястото му и започва нещо ново. Акцентът в този процес е самообучението. Децата работят обикновено сами или в малки групи. Групите в градината са смесени на възраст от 1,5 до 5 години. Това е начин да свикват да живеят в общност, подобна на реалния живот – от различни по възраст и способности хора, с които да се съобразяват, да уважават пространството и правото на всеки един в нея, да споделят средата и ресурсите. Идеята е да се набляга на съдействието, а не на конкуренцията. Големите помагат на малките и така затвърждават придобитите знания и умения. От всеки материал има само по един брой. Така децата се научават да се изчакват, когато искат да използват даден предмет. Децата участват в приготвянето на обяда и почистването. Сипват си сами, за да се научат на мярка. Постепенно се научават точно колко им е необходимо, за да се заситят.

  1. Преподаване

Кратко (с малко думи), сбито, просто, обективно (доколкото е възможно учителят да не го изкривява с личната си гледна точка),с най-простите възможни думи, с практически обяснения (с пример от реалния живот да кажем, които са практически полезни). Учителят да отговаря на всеки въпрос.

Ако детето не разбира, учителят да не настоява да обяснява отново или пък да кара детето да чувства, че е сгрешило като не е разбрало урока. Просто да му предаде същия урок някой от следващите дни.

Пример:

Урок за цветовете: “Погледни това” -подава се съответния предмет от комплекта. ”Това е червено.” “Това е синьо.” “Дай ми червеното” “Дай ми синьото”. Ако детето сбърка, да му се усмихнем, да го погалим и да отминем.;)

  1. Социално-емоционално обучение на децата

Всяка сутрин децата отговарят на различни въпроси на преподавателя, свързани с това какво им се е случило предишния ден, така те се научават да обличат в думи емоциите си, да ги разпознават и назовават.

  1. Адаптиране на средата

Монтесори е първата, по чиято идея се създават малки мебели за децата: маси, столчета, шкафчета и етажерки, всичко по техния размер, за да им е удобно и да не се чувстват “като на гости”.

 

  1. Общуване с природата

В слънце и дъжд дори, децата обучавани по Монтесори метода имат непрекъснат контакт с природата, като се учат не само да й се наслаждават, но и да полагат системни грижи за нейното добруване.

източници: “Методът Монтесори” лекция на Мери ЕлънКАК

ПРОТИЧА ЕДИН ДЕН В МАЛКОТО УЧИЛИЩЕ

8:00 – 9:30

Dneven rejim 8-9.30

Пристигаме в „Децата обичат Монтесори“ и който дойде – слага снимка с името си на табло, за да разберат всички, че е дошъл!

Сами се събуваме, събличаме и подреждаме дрешките и обувките си в специални отделения, обозначени отново със снимка и име за всяко дете.

Мием си ръчичките, приготвяме се за предстоящия ден.

9:30 – 10:00

Dneven rejim 9.30-10.00

Това е времето в което всички сядаме в Кръгче, поздравяваме се поименно и си разказваме интересни истории –  от уикенда, от вчерашния ден, от времето, прекарано извън центъра. Занимателките ни разказват за различни държави, важни събития и известни личности. Например ако понякога сме чули по новините за нещо, което се е случило, и мама и татко в къщи обсъждат, но не обясняват на нас децата – като вулкан, избори или сватбата на принца. Говорим със занимателките ни за тези неща и те ни ги обясняват така, че и ние да разберем света на възрастните. В Кръгчето също си говорим за различни интересни обществени места и как е подходящо да се държим там – например в театър, музей или църква. Учим се на добри обноски и изрази, с които да предложим помощ,  да направим път на възрастен човек, да отстъпим място и други подобни. Играем заедно игри за трениране на паметта – много ги харесвам и ставам все по-добър на тях. Всички заедно разглеждаме Географските играчки, разучаваме детски атласи, снимки от различни места по света – водопади, върхове, каньони и научаваме кое в кой континент и в коя държава е. Пак всички заедно играем с игрите за ботаника и зоология – редим специалните пъзели, разглеждаме снимки и учим за класификацията на животните и растенията. Така разбрах, че те също имат семейства – например семейство Котки. Понякога говорим за планетите, понякога за човешкото тяло. Разглеждане разни малки неща с лупа или правим най-различни интересни експерименти.

Това също е времето за попълване на нашия специален Календар. За всеки ден пишем коя дата и ден от седмицата е, наблюдаваме какво е времето и рисуваме слънцето или облаците. Разказваме си на кратко какво е било вчера – дали е валял дъжд или сняг – и какво ли ще бъде утре – така се научаваме да разбираме как върви и се променя времето и как нещата се случват отново и отново – например седмиците, месеците и годишните времена.

Разглеждаме и нашето табло с дейности, на което в картинки се вижда как ще протчете денят ни, а това особено помага на новите деца в групата, защото им дава представа какво предстои и ги успокоява, защото вече не изпитват страх от неизвесното, а и така разбират точно в кой момент ще ги вземат мама или татко.

10:00 – 10:30

Dneven rejim 10.00-10.30

Закусваме плод. Всеки

ден от седмицата е ден

на различен плод – понеделник е ден на банана, вторник – червената ябълка, сряда – круша и т.н.

Така не само се храним здравословно, но се научаваме да се ориентираме в дните на седмицата още от съвсем малки и свикваме с определена рутина, което ни дава сигурност и спокойствие.

Ако имаме рожедник, празнуваме шумно!:)

10:30 – 11:00

Dneven rejim 10.30-11.00

Всеки се занимава с каквото сам си избере. Всяко дете играе и работи с някоя от нашите Монтесори образователни играчки. Те са най-различни на цвят и на пипане и всяка се сглобява и подрежда по специален начин, за да ни научи на нещо ново и интересно.

Повечето материали са направени от дърво и ние се учим да боравим много внимателно с тях. Ако някой материал е нов, занимателките ни показват как се играе с него, но само веднъж и след това ни оставят сами да опитваме.

Никой не ни налага кое как да правим, учим се от собствения опит и най-вече – учим се да се справяме сами!Така по-късно ще правим и в живота и ще бъдем успели личностиJ

11:00 – 12:00

Dneven rejim 11.00-12.00

Всеки ден правим нещо различно – например в понеделник имаме арт занимания – рисуваме, апликираме, изрязваме. Вторник е ден за игри с логопеда, които подпомагат нашето правилно езиково изразяване и усъвършенстват уменията ни за комуникация, в сряда имаме детска йога, в четвъртък свирим на различни музикални инструменти, пеем и танцуваме, в петък учим езици или имаме урок по KindyROO* (кой каквото желае и му е интересно). Никой не ни насилва да участваме в занимание, което в момента не ни привлича, но във всеки един момент, когато решим, че искаме и сме готови за това, сме добре дошли да се включим.

*KindyROO e австралийска система за ранно развитие на ума и тялото. Преподавателите са сертифицирани KindyROO учители. Повече за системата можете да прочетете на

www.kindyroo.bg

12:00 – 12:30

Dneven rejim 12.00-12.30

Отново се събираме в кръг, за да изпеем някоя песничка, да поговорим за нещо интересно и да кажем Довиждане на децата, които ще вземат наобяд.

12:30 – 13:00

Dneven rejim 12.30-13.00

Това е времето за обяд. Всички деца участваме в сервирането, подреждаме салфетките и приборите. Докато се храним се учим как възпитаните хора се държат на масата, как да използваме ножа и вилицата, а след това заедно отсервираме и почистваме.

13:00 – 15:00

Dneven rejim 13.00-15.00

Това е времето ни за почивка. Всички отиваме в нашия специален Приказен кът или Къта за отдих. Някои деца си лягат и занимателката им чете приказка или слушаме релаксираща музика, а тези, които не спят следобед рисуват, разглеждат книжки или си играят с някоя тиха игра. Никой не е задължен да спи, нищо в нашето малко училище няма задължителен характер. Така растем свободни в избора си и обградени с уважение и зачитане на собствените потребности.

Според Мария Монтесори детето има безкрайна нужда да опознава и изследва света наоколо и няма нужда да спи на обяд след 3-годишна възраст. Освен това, изследвания на психолози сочат, че следобедният сън в детската градина е един от най-лошите спомени на поколения деца.

15:00 – 15:30

Dneven rejim 15.00-15.30

Хапваме следобедна закуска.

15:30 –  17:30

Dneven rejim 15.30-17.30 b Dneven rejim 15.30-17.30 c Dneven rejim 15.30-17.30 d Dneven rejim 15.30-17.30 e Dneven rejim 15.30-17.30

По това време имаме отново различни интересни занимания всеки ден от седмицата: BrainGym, тактилно творчество, еволюционна педагогика, музика и танци, защото в моeтo малко училище всички обичаме да се движим и да спортуваме.

Често нашият детски психолог ни събира, за да ни разкаже нещо интересно, като откъде идват бебетата или как е устроено човешкото тяло и по какво се различават момчетата от момичетата, защо имаме емоции и как да ги изразяваме правилно, което развива нашата емоционална интелигентност и ни прави още по-добри и отзивчиви.

Който от нас желае може отново да играе със специалните Монтесори материали.

Играем също навън и правим най-различни неща според различните сезони – през пролетта например садим цветя и зеленчуци, през лятото поливаме градинката и полянката, през есетна събираме листата и правим интересни неща с тях, а през зимата чистим снега и правим снежни човеци.

17:30 – 18:00

Всички деца се събираме в кръгче за Довиждане, споделяме впечатленията си от отминалия ден и се подготвяме за тръгване от малкото училище.

Понякога, ако игрите навън много са ни увлекли, занимателките предупреждават родителите ни да ни вземат от близкия паркJ

И така всеки ден, играейки, ние неусетно растем и се учим на нещата от Живота – не само как да го живеем пълноценно, но и как да го споделяме с всички по един позитивен и приятелски настроен начин!

А Мария Монтесори показва на децата не само по най-естествен начин как се прави това, но и как да обичат Живота.