ТЪРСИТЕ НАЙ-ДОБОТО ЗА СВОЕТО ДЕТЕ И ИСКАТЕ ДА МУ ОСИГУРИТЕ ПОДХОДЯЩА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ?

Специализиран Център за Ранно Детско Развитие „ДЕЦАТА ОБИЧАТ МОНТЕСОРИ“, Вижте всички това!

Работа на висококвалифицирани екипи от педагози и специализирани по ранно детско развитие в Центъра

е насочена към подпомагане и разгръщане на пълния детски потенциал,

използвайки най-сензитивния и благоприятен период за неговото развитие – възрастта от 1,5 до 5 години и

основавайки се на принципите за обучение и възпитание на Монтесори метода.

Следвайки основното мото на Мария Монтесори

„ПOMOГНИ МИ ДА СЕ СПРАВЯ САМ!“

Децата в Центъра израстват щастливи, пълноценни и уверени личности,

в среда богата на развиващи стимули.

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности

е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година

Център С–ИВВЕНА,

утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и

обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие,

начините за тяхното ефективно и трайно

преодоляване.

Ивелина СтаменоваПРИ НАС ВЕЧЕ 8 ГОДИНИ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ СА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

РАБОТА В ЕКИП С РОДИТЕЛИТЕ

ИНОВАТИВНОСТ И РАСТЕЖ

ДИРЕКТОР И СЪЗДАТЕЛ НА ЦЕНТЪРА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ Е

Ивелина Стаменова – педагог, магистър по комуникативни нарушения и детски психолог, ментор и обучител, лектор, организатор и сертифициран учител и други дейности, свързани с ранно детско развитие, майка на две дъщери.

Ива работи професионално с деца от 2006 г. През 2011 г за първи път в Пловдив въвежда работа с деца по метода на Монтесори и от тогава става верен негов поддръжник.

Провежда активно тренинги и обучения за родители относно проблемите на техните деца и начините за ефективно обучение и възпитание. Професионалните й интереси са насочни основно към периода на ранното детство и възможностите за развитие и ранна интервенция през него.

Ментор е на студенти от специалностите Логопедия, Специална Педагогика и Психология към проект Студентски практики в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ и „Нов Български Университет“ – София.

През 2010 г. учредява Фондация “С-ИВВЕНА” с цел изграждане, развитие и поддържане на оптимално функциониране на структури, подпомагащи комуникацията на лица с комуникативни нарушения, въвеждане на нови, по ефективни и световно утвърдени методи за подобряване възможностите за комуникация при лица с нарушения в общуването,подпомагане на комуникацията,социална интеграция и личностна реализация на лица с комуникативни нарушения.

Част от лекторския екип на Фондация „С-ИВВЕНА“, с който ежемесечно провежда практически семинари и обучителни курсове на специалисти логопеди, психолози и педагози – ресурсни и масови учители от цялата страна.

В началото на 2014 г. открива първият за територията на град Пловдив център за ранно детско развитие и превенция на обучителни трудности „Децата обичат Монтесори“, който може да се посещава целодневно от деца от 1,5 до 5 години.

Поради огромното й желание да включи и родителите в процеса на обучение и възпитание на своите деца още от най-ранна възраст, през 2015 г създава и Академия за ранно детско развитие за деца от раждането до 3 години, чрез която за първи път дава възможност на Пловдивските родители да се докоснат до Монтесори метода, посещавайки ежеседмичните занятия „Монтесори с Мама“, заедно със своите мъници. По този начин, попадайки в една организирана среда, родители и деца имат възможност да откриват заедно света на Монтесори и това да става с ненатрапливата подкрепа на обучени педагози и специалисти по ранно детско развитие от нейния екип.

Повече за Академията можете да научите тук:

https://www.facebook.com/Rannodetskorazvitie/